Среда, 25.04.2018, 11:16 | Приветствую Вас Гость

Каталог статей

Главная » Статьи » Уроки географії » 9 клас

Конспект " Чорна металургія"
Тема. Металургійний комплекс України.
Мета: Розкрити значення та структуру металургійного комплексу для народного господарства України. ; вчити характеризувати галузеву та територіальну структуру металургі, визначити основні райони та найбільші центри, принципи їх розміщення.
Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати різні джерела знань, робити висновки про вплив галузі на навколишнє середовище.
Сприяти формуванню світогляду активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни.
Обладнання: карта « Металургійний комплекс України», атласи, слайди.
Тип уроку: комбінований.
                                          Хід уроку.
 I. Організаційна хвилина.
 
II. Опитування за питаннями.
 
1. Порівняти особливості виробництва електроенергії на ТЕС, ГЕС,АЕС.
2. Складіть схему зв'язків електроенергетики з іншими галузями.
3. Назвіть проблеми електроенергетики України.
 
 III.Актуалізація опорних знань.
 
1.З яких матеріалів виготовлені труби і батареї у класі?
2.Яку продукцію ще виготовляють з металу? Наведіть приклади.
3.А як ви думаєте, з чого виплавляють чавун і метал?
 
IV.Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.
 
- Ще 1,5 тис років тому, в Україні майже у кожному селі стояла кузня.Обов'язково на краю села, адже виплавлення металу – це справа пов'язана з вогнем. Коваль, знана на селі людина, був і лікарем і знахарем. Коли у селян восени закінчувалася робота, вони приходили до коваля і разом з ним діставалися боліт, де і шукали руду. Рудий мінерал...Може відсіля і назва. Заготовляли деревне вугілля і починалося на кузні дійство...Коваль міг викувати голку, прекрасні обладунки для воїна, знаряддя праці селянину... З чого ж зараз плавлять метал, де це відбувається? Про принципи розміщення підприємств чорної металургії, проблеми та перспективи її розвитку ми і дізнаємося сьогодні на уроці.
 
V.Вивчення нового матеріалу.
 
                                                              План.
 
1.Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків.( робота з картою та атласами)
 Україна має досить сприятливі природні передумови для виплавки чорних металів. Так, наприклад, загальні запаси залізних руд України становлять 27,4 млрд тонн, що становить 22% розвіданих запасів у країнах СНД (світовий запас залізних руд становить 160 млрд тонн). Вони представлені головним чином докембрійськими залізистими кварцитами, де містяться магнетит, гематит та інші мінерали, які, власне, становлять сировину для чорної металургії України, та бурими залізняками осадового походження. За вмістом чистого металу розрізняють багаті (більше 60% заліза) та бідні (35-40% заліза) залізні руди. Потенційні можливості нарощування розвіданих запасів визначаються значними прогнозними ресурсами, які складають за даними ДГП "Геопрогноз” 30 млрд тонн Основна маса залізних руд у нашій країні зосереджена у 48 родовищах, сконцентрованих у Криворізько-Кременчузькому і Білозерсько-Конському басейні на сході Криму та у Приазовському залізорудному басейні (Гуляйпільське, Базавлуцьке та інші родовища). Крім того, високоякісні залізні руди відкриті у чисельних окремих родовищах: 1) Вовчанському (північ Харківської обл, у межах південного схилу Воронезького кристалічного масиву, де ці руди, очевидно, повязані з Курською магнітною аномалією); 2) Матуському (Донецька обл) та інших. Виявлені родовища залізної руди у Закарпатті та у верхів’ї річки Прут. Сьогодні ці руди не становлять господарського інтересу через низький вміст заліза (від 4 до 16%) та незначні запаси окремих родовищ. Донбасі є досить значні запаси коксівного вугілля. Завдяки цьому у металургійних центрах Донбасу й Придніпров’я, де розміщені великі коксохімічні комбінати (Макіївка, Маріуполь, Горлівка, Стаханов, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровськ), виробляється кокс, який використовується як технічне паливо для виплавлення чавуну, і коксівний газ, що є висококалорійним паливом для металургійних агрегатів. Проте понад половину коксу дають коксокомбінати Донбасу, де зосереджено 13 з 18 коксохімічних комбінатів, оскільки розміщення коксохімічних комбінатів здебільшого привязане до коксівного вугілля. Флюси і вогнетривкі глини також є складовою частиною металургійного галузевого комплексу. Вогнетривкі глини видобувають у Новоросійському і Веселинівському родовищах (Донецька обл.), високоякісні флюсові вапняки, формовочний пісок і долоніти – у Донецькій (Докучаєвську, Комсомольську, Первомайську), Дніпропетровській областях і автономній республіці Крим. Вогнетривкі матеріали є основою виробництва вогнетривної цегли, будівництва домн. Флюси використовуються для виплавлення металу і вилучення шкідливих сполук з залізної руди. Щорічні потреби чорної металургії України у флюсах і вогнетривких глинах становлять кілька мільйонів тонн. Потужні заводи вогнетривких глин розміщені в Донбасі і Придніпров’ї. Україна має величезні запаси каоліну, найбільші родовища якого розвідані у Дніпропетровській (Просянівське), Вінницькій (Глуховецьке), Донецькій (Володимирське) та Черкаській (Новосемизьке) областях.
 
2.Основні райони галузі та найбільші підприємства.( Металургійні бази.Схема на дошці - у зошит, показ слайдів)
 
Металургійні підприємства України мають свої певні принципи розміщення. Першим з них є орієнтація на наявність власного коксівного вугілля і довізну сировину. Згідно з цим принципом металургійні підприємства розміщені в Донбасі (Донецьк, Макієвка, Костянтинівка, Краматорськ в Донецькій області і Стаханов, Алчевськ в Луганській області). По-друге, металургійні підприємства розміщуються з орієнтацією на сировину і довізне вугілля. Це комбінати Кривого Рогу, де знаходиться найбільший в Україні металургійний комбінат Криворіжсталь потужністю 6,7 млн т. З орієнтацією на наявність прісної води і споживача металу і розміщення між сировиною та паливом діють комбінати Запоріжжя, Дніпропетровська і Дніпродзержинська. Таке розміщення зумовлює кращу територіальну організацію виробництва чорних металів. Тут же в Придніпров’ї в Нікополі та Новомосковську є підприємства чорної металургії, які переплавляють металобрухт і металеву стружку, а з отриманого металу виробляють труби (трубопрокатне виробництво). У запоріжжі є завод спецсталей, де якісну сталь виробляють за допомогою електроенергії. Тут же, в Запоріжжі, є завод феросплавів. Феросплави також виробляються в Донбасі (Стаханов). Дуже поширеною у розміщенні чорної металургії розвинутих країн світу є орієнтація на морські порти. В Україні таким чином розміщені комбінати Маріуполя (Азовсталь та металургійний комбінат ім. Ілліча), які отримують залізну руду з Керчі і Кривого Рога, а коксівне вугілля з Донбасу.
 
3.Обсяг виробництва продукції чорної металургії. ( робота зі статистичним матеріалом)
 
Рік Чавун, млн т Сталь, млн т
1940 9,6 8,9
1945 9,2 8,4
1950 16,6 16,9
1955 24,2 26,2
1960 32,6 37,0
1965 41,4 46,6
1970 46,4 53,1
1975 46,5 53,7
1980 47,1 55,0
1985 47,0 255,0
1990 17,8 22,3
1995 20,6 25,6
1998 20.9 24,4
  2008                   35,6                                                           42,8
Отже, проаналізувавши всі вищезгадані факти, можна виділити такі основні етапи розвитку даної галузі :  1918-1940 рр. – відбудова та значний розвиток металургії, пов`язаний з періодом індустріалізації; 1940-1945 рр. – воєнний застій; 1945-1990 рр. – постійне зростання в галузі чорної металургії; 1990-1999 рр. – нестабільне становище, пов`язане з переходом до ринкової економіки .
 
4.Роль чорної металургії у формуванні експорту країни.(Розповідь вчителя.)
 
Основу експорту підприємств металургійного комплексу складає прокат чорних металів. Його частка в загальній вартості експорту постійно підвищується з 59% у 1993 р. до 73%, в 1998 р. Найбільше зростання мало місце у 1997 р. Разом з тим, за цей період (1993-1998 рр.) у 6 разів скоротився експорт чавуну переробного. Це пози­тивні зрушення, оскільки вони свідчать про змен­шення частки експорту сировинної продукції та підвищення частки продукції високого ступеню готовності. Погано, що продовжується експорт квадратної заготовки, тим самим погіршуючи умо­ви на ринку готового прокату. Обсяги експорту труб в останні роки стабілізувались на рівні 870 тис. т, але спостерігається тенденція зменшення цін на них - з 400$ США у 1993 р. до 340$ США у 1998 р. Протягом останніх п'яти років спостеріга­ється слабка тенденція до зменшення експорту феросплавів та підвищення експорту залізорудної сировини при майже стабільних цінах на них. Взагалі більшість видів експортної продукції українських підприємств реалізується по цінах дещо нижчих (на 10-20%) за світові.
 
4 Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії (Бесіда).
 
По-перше, підприємства чорної металургії оснащені старим, майже зношеним, допотопним обладнанням, металургійні заводи експлуатуються понад нормативні терміни, існує значна технологічна відсталість у порівнянні з розвиненими країнами. Ця проблема вимагає впровадження найновіших досягнень науково-технічного прогресу у виробництві чорних металів, пошуку нових оригінальних шляхів та способів їх виплавки . По-друге, чорна металургія України надмірно енергозатратна. Щоб подолати цю проблему необхідно реалізувати в чорній металургії програми по значному скороченню затрат усіх видів енергетичних ресурсів — починаючи з видобування і закінчуючи виробництвом готової продукції. Низький вміст металу у сировині вимагає збагачення руд. Звичайно, необхідні також пошуки найефективніших шляхів її збагачення. Різко впала продуктивність праці, хоча в останні роки спостерігається поступовий, ще не досить стабільний підйом .
 
VI.Запитання на закріплення матеріалу.
 
1.Назвати основні фактори розміщення підприємств галузі.
2.Покажіть основні центри чорної металургії.
3.Чи впливають металургійні підприємства на довкілля?
 
VII.Підсумки уроку.
 
Домашнє завдання.
Категория: 9 клас | Добавил: Админ (19.01.2012)
Просмотров: 3838 | Теги: Чорна металургія, перспективи., проблеми, територіальний склад, галузевий | Рейтинг: 2.7/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
6 клас [23]
7 клас [23]
8 клас [11]
9 клас [10]
10 клас [24]
Вход/Регистрация
Наш опрос
Озверин - это
Всего ответов: 38
Друзья сайта
  • Детки - Бедки
  • Погода в доме
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0