Среда, 25.04.2018, 03:52 | Приветствую Вас Гость

Каталог статей

Главная » Статьи » Уроки географії » 7 клас

Актуалізація опорних знань на уроках географії у 7 класі

               

 

  Тема уроку

 

 

 

      Актуалізація опорних знань

 

 

 

 

 

Предмет вивчення географії материків і океанів. Методи досліджень. Джерела географічних знань

Вчитель зачитує незавершене речення і пропонує учням  закінчити.

 

1. Географія у перекладі з  грецької мови означає...

2. На Землі існує материків... Частин світу...Океанів...

3.  Найбільший океан (дивимося на карту)...

4. Найбільший материк...

5.  Найхолодніший океан...

6. Океан, який омиває  півострів Індостан..

7. Назву  цьому океану дали учасники експедиції Магеллана....

8. Серед багатьох джерел географічних знань найголовніші...

9.  Карта, це -...

10. План місцевості, це-...

11. Масштаб, - це...

 

 

 

 

Основні географічні закономірності. Практична робота № 1-2. Аналіз тематичних карт (годинних поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей.

 

 

«Інтелектуальна розминка».

 

Учитель ставить питання з базових понять.

 

1. За який час Земля робить

    оберт  навколо своєї осі, Сонця?

2. Зміна дня і ночі відбувається  завдяки якому оберту?

3. Що називають меридіанами?

4. Скільки меридіанів можна провести на карті чи глобусі?

      5. Які типи земної кори існують?

 1.  Які рухи земної кори вам відомі?
 2. Чим материкова кора відрізняється від океанічної?
 3. Як називаються стійкі ділянки земної кори?
 4. Як називаються рухомі ділянки земної кори?

     10. Наведіть приклади зовнішніх

            і внутрішніх сил Землі.

     11. Які розрізняють форми рельєфу?

 

 

Основні географічні закономірності.

Практична робота № 3. Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей) з метою вияв­лення основних географічних закономірностей

 

 

«Вірю – не вірю»

 

Чи вірите ви в те, що... Поясніть свою відповідь.

 1. Клімат – стан нижнього шару атмосфери в даний час, в даному місці? (н.)
 2. Погода – багаторічний режим клімату?(н)
 3. Причина утворення вітру – рух вітряків та дерев? (н)
 4. Циклон приносить  опади?(т)
 5. Антициклон приносить посушливу погоду?(т.)
 6. Повітряна маса має такі властивості: вона солодка, прозора, морозна, тепла, запилена?( так і ні)
 7. Температура на земній поверхні залежить від декількох

     чинників, серед яких   найголовніший – геогафічна широта?

 

Основні географічні закономірності.

Практична робота № 4. Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей.

 

 

Тест.

Виберіть правильні відповіді.

1. Найбільший природний комплекс Землі:

а) біосфера;

б) природа Землі;

в) географічна оболонка;

г) літосфера.

2. Природний комплекс – це:

а) уся природа Землі;

б) поєднання компонентів природи на відповідній території;

в) діяльність людини.

3. Географічна оболонка – це:

 а) середовище, де живуть живі організми;

б)  оболонка, в межах якої стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари земної кори, вся гідросфера і нижні шари атмосфери;

в) уся природа Землі;

г) середовище, де живе людина.

4. Зона арктичного поясу, де панує холод, мешкають білі ведмеді, - це:

а) степ;

б) арктичні пустелі;

в) савани;

г) висотна поясність.

 

 

 

 

 

 

Океани. Загальні відомості. Особливості географічного положення та кордони океанів. Практична робота № 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану(початок)

 

Гра «Знайди пару»

 • ’єднати попарно відповідне слово і визначення.

1. Океан, затока, протока, море, географічне положення.

 • положення об'єкта відносно поверхні Землі, а також по відношенню до інших об'єктів, з якими він взаємодіє;

- Частина Світового океану, що відокремлена від нього суходолом, підводним підвищенням або островами і має своєрідний гідрометеорологічний режим.

- частину водного простору, що розділяє дві ділянки суходолу.

- частина водного простору, що вдається в суходіл і має вільний водообмін.  Менше відокремлена від суходолу, ніж море.

- безперервна водна оболонка земної кори, що оточує материки.  Становить 70,8 % (361 мли км2) земної поверхні,

 

 

 

Історія дослідження океанів

 

 

Хто це?  Чому ми їх знаємо?

( вчитель показує портрети мандрівників, діти дають відповіді на поставлені питання).

 

Магеллан, Колумб, Васко да Гама, А.Тасман,  Лазарєв,  Белінсгаузен, Амудсен, Скотт.

 

 

 

 

 

 

Особливості будови дна океанів

 

 

 

 

Бесіда.

1. Які ви знаєте типи земної кори?

     2. Чим вони відрізняються?

3. Яка будова дна Світового океану?

     4.  Чи можна з фізичної

          карти  дізнатися про найглибші

          місця в океані? Наймілкіші?

          Поясніть.

 

 

 

Кліматичні пояси і типи клімату.

 

«Спіймай помилку».

 Вчитель проговорює факти, включаючи малопомітні помилки. Учні вказують на них.

Основними географічними кліматотвірними чинниками є:
1. Географічна широта, географічна довгота.
2. Висота над рівнем моря.
3. Розподіл суходолу і водних просторів.
4. Орографія поверхні суші.
5. Океанічні течії.
6. Рослинний, сніговий, льодовиковий покрив. Наявність тваринного світу.
7. Діяльність людини.

Першим і дуже важливим фактором формування  клімату є рослинний покрив ( географічна широта)

 Пові́тряна ма́са — великий об'єм повітря в стратосфері ( тропосфері) з певними  властивостями (температура, вологість тощо), що рухається як одне ціле.

 

 

 

 

 

Водні маси, течії.

 

 

 

Географічна розминка.

 

 1. Що таке водні маси? Які їх типи та властивості?
 2. Від чого залежать ці властивості?
 3. Які види руху вод у Світовому океані ви можете назвати?
 4. Чим відрізняються холодні течії від теплих?
 5. Чи можна їх розрізнити за картою?
 6. Які причини утворення течій?

 

 

 

Органічний світ, природні багатства океанів. Проблема забруднення вод.

 

 

Гра. Наш клас – це товща Світового океану. Прошу до мене бажаючих погратися. Хто може зобразити бентос, планктон, нектон?

 

2. «Мандрівка».

Розділимося на групи. За 5 хвилин дослідимо Океан і наведемо приклади біологічних, мінеральних енергетичних ресурсів. На вашу думку, в якій частині океану найпевніше шукати мінеральні ресурси , а де буде найбільший вилов риби?

 

 

 

Океанія. Особливості  ФГП. Острови, їх походження. Населення. Екологічні проблеми

 

 

Закінчити речення.

 

1. Є три типи, за походженням , островів: материкові...

2.  Коралові острови  утворилися там, де температура води не нижча...

3.  Вулканічні з'явилися там...

4.  Особливість будови рельєфа дна Світового океану у тому, що...

 

 

 

 

 

Африка. Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та ос­воєння Африки. Практична робота № 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки

 

«Це пригодиться».

  На дошці записані запитання, відповіді на які допоможуть зрозуміти ключові моменти нового матеріалу.

 1. Назвіть та покажіть на карті материки та частини світу.
 2. Згадайте план характеристики географічного положення океану. За таким планом характеризується географічне положення материків, чи ви б  доповнили його?
 3. Хто такі Васко да Гама, Д. Лівінгстон, В. Юнкер?

 

 

 

 

 

Геологічна будова. Східно-африканські розломи земної кори.

 

 

 

«Логічний ланцюжок».

Перший учень починає відповідати на запитання, далі на будь-якому місці його відповідь припиняється вчителем і слово передається другому учневі, потім третьому і т.д.

Стійка нерухома ділянка земної кори – форми рельєфа – гірські породи.

Рухома ділянка земної кори – форми рельєфа – гірські породи.

 

 •  

 

 

 

Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір'я, нагір'я. Закономірності розміщення корисних копалин .

 

 

«Закінчи речення».

 

Згадайте основні особливості рельєфу Африки:

 

- В основі материка лежить…

 

- Платформа, - це стійка...

 

-  В рельєфі переважають…

 

-  Гори, за висотою, поділяються на...

 

-  Рівнини за висотою поділяються на...

 

- В результаті опускання окремих блоків платформи утворився…

 

- На краях платформи знаходяться…

 

- Найвища точка материка…

 

-  Корисні копалини, це..

- За походженням, корисні копалини поділяються на три групи...

 

 

 

 

Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату

 

 

 

Робота в парах.

 

1. За кліматичною картою світу визначте, які пояси атмосферного тиску перетинають Африку.

2. Яка частина Африки нагрівається краще, а яка гірше. Чому?

3. Від чого залежить розподіл температури та кількість опадів на земній поверхні?

 

 

 

 

 

 

Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, зна­чення для природи та населення

 

 

 

 

«Мозковий штурм»:

 

- Які води входять до складу вод суходолу?

-   Що таке річка?

- Що таке річкова система? Річковий басейн? Вододіл?

-  Які бувають річки за характером течії?

-  Які ви знаєте типи живлення річок?

-  Що таке режим річки?

-  Що таке озеро?

- Які бувають озера за походженням улоговин, солоністю?

-  Що таке болото?

-  Як утворюються болота?

-  Що таке льодовик?

- Які бувають льодовики?

-  Що таке підземні води?

-  Яке значення вод для людини?

 

 

 

 

 

Специфічність  ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення

 

 

 «Розминка»

1. Верхній родючий шар земної кори називається….(грунт);

2. Суміш органічних речовин, які утворюються  в грунті внаслідок  розкладання  решток  рослин... (гумус);

3.  Колір грунту  надає ... (гумус);

 4.  Основні компоненти грунту... (материнська порода, солі, гумус, вода, повітря, рештки організмів);

5.  Основна  властивість грунту... (родючість)

6. Частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами... (природна зона)

 

 

 

Характеристика природних зон

 

 

«Скульптура».

 

1. Покажіть особливості екваторіального  клімату.

2. Покажіть особливості тропічного клімату.

3. Важче показати особливості субекваторіального поясу. Але все ж.

 

 

Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох

природних зон Африки (за вибором)

 

 

Покажіть на карті такі географічні об'єкти: пустелі Сахара, Наміб.

 Чому збільшилася їх площі за останні століття? ( порівняння карт на слайдах)

 

 

 

 

Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Населення.

  

«Спіймай помилку».

1.Стихійне явище – явище, що приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. Характерними рисами стихійного явища є його передбачуваність і можливість своєчасно попередити (непередбачливість і неможливість, як правило, своєчасно попередити).

2.   На Землі існують такі основні

       раси:  

       європеоїдна, україноїдна,

       російська,  монголоїдна,

       китайська, негроїдна, малагасійська. 3.    Основна раса, яка переважає

        в  Африці  -

        це: негроїдна,  європеоїдна.

 

 

 

Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв'язки України з країнами африканського континенту.

Практична робота № 8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об'єктів материка

 

 

 

Два представника від кожного ряду парт біля настінної карти. Учні  просять показати країну представнику протилежної команди біля карти. У випадку великої затримки при пошуку, відповідає учень команди, яка задала питання.

 

 

Австралія. Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного поло­ження материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, порівняння з Африкою

 

 

Щоб розпочати свою подорож по новому материку, перевіримо знання основних термінів та понять, які можуть бути використані під час вивчення теми:

1. Пригадайте план характеристики географічного положення материка.

2.  У чому своєрідність географічного положення Австралії?

3.  Чи можна знайти на карті імена мореплавців, які відкрили материк?

4.     Що таке рельєф?

5. Чи існує взаємозв'язок між тектонічною  будовою, рельєфом та корисними  копалини?

 

 

 

Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу

 

 

Закінчи речення.

 

1. Клімат – багаторічний режим... (метеорологічних процесів на певній території).

2. Основні кліматотвірні чинники: географічна широта, висота над рівнем моря, розподіл суходолу і водних просторів,орографія поверхні суходолу,
 океанічні течії...
 (Рослинний, сніговий, льодовиковий покрив, діяльність людини).

 

До вод суходолу відносяться: річки, озера, болота, штучні водойми, підземні води... (льодовики, багаторічна мерзлота)

 

 

 

Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність та унікаль­ність. Природні зони. Зміна природи людиною

 

 

«Мікрофон»

Учням пропонується висловити думку щодо поставленого питання, використовуючи уявний мікрофон. Учень, що висловився, передає «мікрофон» далі.

 

Чому природа Австралії така своєрідна? Як представники рослинного і тваринного світу пристосувалися до природних умов  материка?

 

 

 

 

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія.

 

 

 

«Вірю – не вірю».

 

Чи вірите ви в те, що...

Аборигени Австралії винайшли унікальну бойову й мисливську зброю – бумеранг, який у випадку промаху повертається назад до мисливця(в.)

 

Внутрішні райони материка практично безлюдні(в.).

 

Австралійський Союз – єдина в світі держава, яка займає територію цілого материка, а також острів Тасманію, ряд інших дрібних островів(в.)

 

Тут є 20 тис. переселенців-українців(в.)

 

Переаважаюча раса- монголоїдна(н.)

 

Аборигени– гілка європеоїдної раси(н.)

 

Столиця Австралійського Союзу - Сідней (н.)

 

 

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.

 

Бліц – опитування:

1. Хто і коли відкрив Антарктиду?

2. Чому цей материк було відкрито останнім?

3. Які материки розташовані найближче до Антарктиди?

4. Що таке льодовик? Як гірський льодовик відрізняється від покривного?

5. Чому вивчення материка починається з  характеристики його географічного положення?

 

 

 

Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проб­леми їх використання

 

 

Конкурс знань.

 

 1. У чому різниця між Антарктидою та Антарктикою?
 2. Чому тут так холодно?
 3. Як тварини могли пристосуватися до життя у таких суворих умовах?
 4. А чи є тут рослини?
 5. В Африці , в пустелях є оазиси.

     Цікаво, чи є вони  в Антарктиді?

 

 

 

Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики та охорони її природи. Українська дослід­на станція «Академік Вернадський».

 

 

 

«Мікрофон».

Для чого потрібно вивчати Антарктиду та охороняти її природу?

 

Південна Америка. Загальні відомості.

Своєрідність природи материка,

пов'язана з його географічним положен­ням.

Історія відкриття та освоєння Південної Америки.

 

 

Що я знаю про материк

Про що хочу дізнатися

Колумб, Амазонка, піранья...

Де розташований, хто його освоював, рекорди ...

Швидке заповнення учнями таблиці

 

 

 

Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки.

 

 

« Слово – речення – запитання – відповідь».

 Учні, знаючи тему уроку, по черзі  кажуть слово. Інший  -  речення і т. д.

Приклад.

Рельєф. -  Сукупність нерівностей земної поверхні. – Які основні форми рельєфу є на материку Південна Америка? -

Гори ...Рівнини...(Назвати і показати на карті).

 

 

 

Своєрідність клімату у зв'язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси та області

 

 

Бліц – опитування.

 

1. Що таке клімат?

2. Назвіть кліматотвірні чинники.

3. У яких кліматичних поясах розташована Південна Америка?

4. Які ви знаєте постійні, сезонні вітри?

5. Які постійні вітри дмуть над материком?

 

 

 

 

 

Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові сис­теми.

 

 

 

 

 

«Географічний кросс»

Закінчіть речення.

 

1.На формування вод суходолу  впливають рельєф і...

2. Південна Америка розташована у кліматичних поясах: екваторіальному, … .

3. До внутрішніх вод материка належать: річки, …

4. Найповноводніша річка земної кулі, що розташована в Південній Америці, називається …

5. Річки мають такі типи живлення : снігове, льодовикове...

6.Озеро Тітікака розташоване у...

 

 

 

Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми

 

Гра «Знайди пару» (з’єднати попарно відповідні слова)

Південна Америка, Африка, Антарктида

Анаконда, піранья, вікторія регія, пінгвін, мохи, лишайники, кергеленська капуста, лев, крокодил, банан.

 

 

 

Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного насе­лення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна та країни Південної Америки

 

 

Бліц - опитування.

 

1. Які раси населяють материк Південна Америка?

2. Де на материку мешкає корінне населення?

3. Які країни розміщені на материку? Назвіть їх за картою.

4. Одна з країн названа в честь офіційного першовідкривача Америки. Назвіть її.

5. Які народи мешкають  на території Південної Америки? Скористайтеся атласом.

6. Що таке густота населення? Від чого вона залежить?

7.  Де на материку, за вашими розрахунками, буде найбільша, а де найменша густота населення?

 

 

 

Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність

природи

материка, пов'язана з його

географічним

положен­ням. Історія відкриття та

освоєння Північної Америки

 

 

 

«Мікрофон»

 

- Які дії необхідно виконати, щоб визначити фізико – географічне положення материка?Які джерела знань нам допоможуть у цьому?

 

 

 

 

Геологічна будова та рельєф, порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення

 

«Це пригодиться».

На дошці записані запитання, відповіді на які допоможуть зрозуміти ключові моменти нового матеріалу.

 1. Що таке рельєф? Основні форми?

2.

3.

4.

 

 

 

 

Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату

 

 

 

«Інтелектуальна розминка».

 

Запитання з базових понять  ставлять заздалегідь підготовлені учні.

 

1. Що таке клімат?

2. Від яких факторів залежить формування клімату? Який з них є головним?

3. Назвіть типи повітряних мас.Які причини їх руху?

4. Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси.

 

 

 

 

Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження.

Практична робота № 10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом).

 

 

«Лови помилку»

 

 До вод суходолу належать річки, озера, болота, підземні води, льодовики, багаторічна мерзлота, а також канали і штучні водойми — водосховища, ставки, моря.

Річка — це природний водний потік, що тече в підвищенні( зниженні рельєфу), утвореному її рухом.

Озеро утворюється тільки на рівнинній території, приклад тому озеро Тітікака.

Озеро – природна западина, заповнена водою.

 

 

 

Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки

 

Робота з картою.

 

1. За картою атласа визначте розташування природних зон Північної Америки, їх послідовність.

2. Чи  може тут спостерігатися висотна поясність?

3. Використовуючи карту, назвіть представників рослинного і тваринного світу  кожної природної зони материка.

4. Знайдіть заповідники та національні парки материка.

 

 

 

Населення.  Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв'язки України з країнами Північної Америки

 

«Знайди пару»

 

США, Канада, Мексика.

Оттава, Мехіко, Вашингтон.

 

«Мікрофон»

 

Чому расовий і етнічний склад населення Північної Америки такий строкатий?

 

 

 

Євразія. Євразія — найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії

 

 

Тест.

 

1. Крайня північна точка Євразії

а) мис Челюскін;

б) мис Піай;

в) мис Рока;

г) мис Дежньова.

2. Яке місце за площею займає Євразія серед інших материків на нашій планеті?

а) перше;

б) друге;

в) третє;

г) четверте.

3. Які океани омивають Євразію?

а) Тихий;

б) Атлантичний;

в) Північний Льодовитий;

г) Індійський.

4.У чому полягає особливість географічного положення Євразії?

а)  її перетинає 0 меридіан;

б) її перетинає екватор;

в) крайня південна точка мис Піай;

г) омивається усіма океанами.

 

 

 

 

 

 

 

Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка

 

 

 

«Знайдіть пару»

 

 

Дежньов, козак Єрмак Тимофійович, Вітус Берінг, Пржевальський,

 

1. Відомий як один з перших дослідників Уссурійського краю і Центральної Азії.

2. Керівник Першої та Другої Камчатської експедиції.

3.  Він, подолавши «Кам'яний пояс землі російської», розвідав шлях до Сибіру.

4. Проходом з Північного Льодовитого океану в Тихий океан пройшов першим.  Його ім'ям названа крайня східна точка Азії.

 

 

 

 

 

Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.

 

 

Робота з картою.

 

1. Назвіть і покажіть на карті основні літосферні плити Землі.

2. На яких тектонічних платформах розташована Євразія? Покажіть їх.

3. Чи є на території материка сейсмічно активні області? Покажіть їх.

 

 

 

 

 

Найбільші рівнини та гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка.

 

 

 

«Слово – речення – питання -  відповідь».

Учні знають тему і тому самостійно ведуть гру.

Приклад.

 Рівнина. Один з найважливіших елементів рельєфу поверхні суші, дна морів і океанів, що характеризується малими коливаннями висот і незначними ухилами. Які бувають рівнини за висотою? Низовини, височини плоскогір'я.

Нафта. Корисна копалина осадового походження. Де на материку можна шукати її родовища? На низовинах.

 

 

 

 

Корисні ко­палини, особливості їх походження. Закономірності розміщення на материку

 

 

«Гроно».

В центрі дошки напис «корисні копалини». Учні по черзі дописують  все, що стосується цього поняття(гірські породи, користь для людини, паливні, рудні, нерудні, нафта, залізна руда і т.д. Поняття поступово «обростає» словами, тобто «гронується».

 

 

 

 

Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, порівняння з Північною Америкою. Особливості прояву кліматотворних чинників у зв'язку з географічним положенням та розміра­ми материка 

 

 

 

Робота з картою.

 

1. Які кліматичні пояси перетинають Євразію?

2. Які теплі та холодні течії проходять вздовж берегів?

3. Які постійні та сезонні вітри дмуть над материком?

4. Погляньте на карту. Назвіть одну з причин пізніх весняних та ранніх осінніх заморозків в Україні.

 

 

 

 

Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм

 

 

«Інтелектуальна розминка».

Питання ставить вчитель.

 

1. Які особливості у простяганні кліматичних поясів Євразії. Чим це обумовлено?

2. Чому в помірному кліматичному поясі виділяють чотири області? Чим обумовлено їхнє виникнення?

3. Чому великі площі Євразії займають області континентального клімату?

 

 

 

 

 

 

Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

 

 

 

 

«Лови помилку»

До внутрішніх вод материка відносяться річки. Найбільші річки Євразії : Лена, Єнісей, Дніпро, Салгир. Річки живляться підземними водами, дощовими, водоростями, раками.

Також до внутрішніх вод відносяться озера.

За способом утворення виділяють понад 70 типів озерних улоговин. Частіше всього на Землі зустрічаються озера тектонічного, льодовикового, ерозійного, карстового, екскаваторного чи еолового походження.

 

 

 

 

Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності.

 

 

 

 

« Мікрофон».

 

Чи впливає людина на стан водойм  Євразії? Не будьте голослівними.

 

 

 

 

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тва­ринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка

 

«Дерево рішень».

Учитель пропонує учням розмістити на дошці таблички з назвами природних зон Землі в порядку їх розміщення від екватора до полюсів

 

 

 

 

Природні зони

 

 

Тест.

1.Найбільш поширеними рослинами зони тайги є:

а) каштани;

б) сосни;

в) ялини;

г) берези;

д) тополі;

є) кедри.

2. У зоні степів переважають грунти:

а) бурі лісові;

б) чорноземи;

в) підзолисті;

г) піщані.

3.У зоні арктичних пустель проживають:

а) лисиці;

б) білі ведмеді;

в) тюлені;

г) пінгвіни.

 

 

Висотна поясність.Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії

 

 

Робота з картою.

 

 1. Визначте, у якій послідовності змінюються природні зони Євразії.
 2. Покажіть найвищі гори материка. У яких  географічних поясах вони розташовані?
 3. В  г.Альпи чи Гімалаях буде спостерігатися планетарний максимум висотної поясності?
 4. Назвіть заповідники Євразії.
 5. У яких природних зонах найкомфортніше жити  і  вести господарську діяльність людині?

 

 

 

 

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку

 

 

«Вірю – не вірю»

 

1. В Євразії проживає понад 4 млд осіб.(в)

2. Населення на території Євразії розміщується нерівномірно. Найбільша густота населення  у Тибеті, найменша на Японських островах.(н.)

3. Найбільшою за площею в Євразії є Україна.(н.)

4. Найменша за площею – Росія.(н)

5. Населення Євразії належить до трьох основних рас людства – європеоїдної, монголоїдної, негроїдної(в.)

 

 

 

 

Сучасна політична карта Євразії. Країни Європи. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії.

 

 

«Знайди пару».

 

Німеччина, Італія, Росія, Україна, Великобританія, Іспанія

 

Рим, Берлін,  Київ, Лондон, Москва, Мадрид.

 

 

 

 

Сучасна політична карта Євразії. Країни Азії.

 

 

«Знайди пару».

 

 Індія, Непал, Китай, Японія, Монголія.

 

Фудзіяма, Ганг, Хуанхе, Улан – Батор, Катманду.

 

 

 

 

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, на­слідки природокористування.

 

 

«Географічний крос»

 

 

1. Природа, що оточує нас, створює для нашого існування.....( природні умови).

2. Компоненти природи, які використовуються людиною називаються...( природними ресурсами).

3. Серед природних ресурсів розрізняють: мінеральні, земельні, водні, кліматичні,...(біологічні).

4. Природний комплекс – поєднання взаємопов'язаних компонентів природи(гірських порід, повітря.....

(води, грунту, рослин , тварин).

5. Водні ресурси – запаси ...(прісних вод).

6. Мінеральні ресурси – різноманітні за походженням... (корисні копалини).

 

 

 

 

Зміни взаємозвязків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини.

 

 

 

«Це згодиться».

 

На дошці- питання.

 1. Компоненти природи?
 2. Раціональне природокористування?
 3. Нераціональне природокористування?
 4. Господарська діяльність?

 

 

 

Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища

Практична робота № 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження.

 

 

«Вірю – не вірю».

 

1. Підвищення температури на Землі на 1 градус призведе до танення криги в Антарктиді. (в)

2. Внаслідок аварій у Світовий океан щороку виливається близько 15 млн т. нафти.Цього достатньо, щоб покрити нафтовою плівкою Атлантичний і Північний Льодовитий океан.(в)

3. Внаслідок аварії на ЧАЕС забрудненими виявилися всі компоненти природи(в)

4. Ми, люди, прикладаємо багато зусиль, щоб не спричиняти шкоду природі.(н)

 

 

 

 

Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні ор­ганізації з охорони природи.

 

 

«Мікрофон»

 

Чи є така країна у світі, щоб мала ідеальні за чистотою грунти, води, повітря?

 

Категория: 7 клас | Добавил: Админ (04.10.2015)
Просмотров: 722 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
6 клас [23]
7 клас [23]
8 клас [11]
9 клас [10]
10 клас [24]
Вход/Регистрация
Наш опрос
Озверин - это
Всего ответов: 38
Друзья сайта
 • Детки - Бедки
 • Погода в доме
 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0