Актуалізація опорних знань на уроках географії у 7 класі - 7 клас - Уроки географії - Каталог статей - Преподавание географии в школе
Среда, 02.09.2015, 19:53 | Приветствую Вас Гость

Каталог статей

Главная » Статьи » Уроки географії » 7 клас

Актуалізація опорних знань на уроках географії у 7 класі
                                                                     
    Тема уроку                             Актуалізація опорних знань
1. Предмет вивчення географії материків і океанів. Методи досліджень. Джерела географічних знань
Вчитель зачитує незавершене речення і пропонує учням закінчити.
1. Географія у перекладі з грецької мови означає... 2. На Землі існує материків... Частин світу...Океанів...
3. Найбільший океан (дивимося на карту)...
4. Найбільший материк...
5. Найхолодніший океан...
6. Океан, який омиває півострів Індостан..
 7. Назву цьому океану дали учасники експедиції Магеллана....
8. Серед багатьох джерел географічних знань найголовніші...
9. Карта, це -...
10. План місцевості, це-...
11. Масштаб, - це...


2. Основні географічні закономірності. Практична робота № 1-2. Аналіз тематичних карт (годинних поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей.
«Інтелектуальна розминка».
Учитель ставить питання з базових понять.
 1. За який час Земля робить оберт навколо своєї осі, Сонця?
 2. Зміна дня і ночі відбувається завдяки якому оберту?
3. Що називають меридіанами?
4. Скільки меридіанів можна провести на карті чи глобусі?
5. Які типи земної кори існують?
6. Які рухи земної кори вам відомі?
7. Чим материкова кора відрізняється від океанічної?
8. Як називаються стійкі ділянки земної кори?
9. Як називаються рухомі ділянки земної кори?
10. Наведіть приклади зовнішніх і внутрішніх сил Землі.
11. Які розрізняють форми рельєфу?
3.Основні географічні закономірності. Практична робота № 3. Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей) з метою вияв­лення основних географічних закономірностей .
«Вірю – не вірю»
 Чи вірите ви в те, що... Поясніть свою відповідь.
1. Клімат – стан нижнього шару атмосфери в даний час, в даному місці? (н.)
2. Погода – багаторічний режим клімату?(н)
3. Причина утворення вітру – рух вітряків та дерев? (н)
4. Циклон приносить опади?(т)
5. Антициклон приносить посушливу погоду?(т.)
6. Повітряна маса має такі властивості: вона солодка, прозора, морозна, тепла, запилена?( так і ні)
7. Температура на земній поверхні залежить від декількох чинників, серед яких найголовніший – геогафічна широта?
Основні географічні закономірності. Практична робота № 4. Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей
Тест.
 Виберіть правильні відповіді.
1. Найбільший природний комплекс Землі: а) біосфера; б) природа Землі; в) географічна оболонка; г) літосфера.
2. Природний комплекс – це: а) уся природа Землі; б) поєднання компонентів природи на відповідній території; в) діяльність людини.
3. Географічна оболонка – це: а) середовище, де живуть живі організми; б) оболонка, в межах якої стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари земної кори, вся гідросфера і нижні шари атмосфери; в) уся природа Землі; г) середовище, де живе людина.
4. Зона арктичного поясу, де панує холод, мешкають білі ведмеді, - це: а) степ; б) арктичні пустелі; в) савани; г) висотна поясність.
Океани. Загальні відомості. Особливості географічного положення та кордони океанів. Практична робота № 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану(початок)
Гра «Знайди пару»
 З’єднати попарно відповідне слово і визначення. 1. Океан, затока, протока, море, географічне положення.
- положення об'єкта відносно поверхні Землі, а також по відношенню до інших об'єктів, з якими він взаємодіє;
- Частина Світового океану, що відокремлена від нього суходолом, підводним підвищенням або островами і має своєрідний гідрометеорологічний режим.
- частину водного простору, що розділяє дві ділянки суходолу.
- частина водного простору, що вдається в суходіл і має вільний водообмін. Менше відокремлена від суходолу, ніж море.
- безперервна водна оболонка земної кори, що оточує материки. Становить 70,8 % (361 мли км2) земної поверхні,
Історія дослідження океанів
Хто це? Чому ми їх знаємо? ( вчитель показує портрети мандрівників, діти дають відповіді на поставлені питання).
 Магеллан, Колумб, Васко да Гама, А.Тасман, Лазарєв, Белінсгаузен, Амудсен, Скотт.
Особливості будови дна океанів
Бесіда.
1. Які ви знаєте типи земної кори?
2. Чим вони відрізняються?
3. Яка будова дна Світового океану?
4. Чи можна з фізичної карти дізнатися про найглибші місця в океані? Наймілкіші? Поясніть.
Кліматичні пояси і типи клімату.
«Спіймай помилку».
Вчитель проговорює факти, включаючи малопомітні помилки. Учні вказують на них. Основними географічними кліматотвірними чинниками є:
1. Географічна широта, географічна довгота.
2. Висота над рівнем моря.
3. Розподіл суходолу і водних просторів.
4. Орографія поверхні суші.
5. Океанічні течії.
6. Рослинний, сніговий, льодовиковий покрив. Наявність тваринного світу.
7. Діяльність людини.

Першим і дуже важливим фактором формування клімату є рослинний покрив ( географічна широта).
 Пові́тряна ма́са — великий об'єм повітря в стратосфері ( тропосфері) з певними властивостями (температура, вологість тощо), що рухається як одне ціле.
Водні маси, течії.
Географічна розминка.
1. Що таке водні маси? Які їх типи та властивості? 2. Від чого залежать ці властивості?
3. Які види руху вод у Світовому океані ви можете назвати?
4. Чим відрізняються холодні течії від теплих?
5. Чи можна їх розрізнити за картою?
6. Які причини утворення течій?
Органічний світ, природні багатства океанів. Проблема забруднення вод.
Гра. Наш клас – це товща Світового океану. Прошу до мене бажаючих погратися. Хто може зобразити бентос, планктон, нектон?
2. «Мандрівка». Розділимося на групи. За 5 хвилин дослідимо Океан і наведемо приклади біологічних, мінеральних енергетичних ресурсів. На вашу думку, в якій частині Океану найпевніше шукати мінеральні ресурси , а де буде найбільший вилов риби?
Океанія. Особливості ФГП. Острови, їх походження. Населення. Екологічні проблеми
Закінчити речення.
1. Є три типи, за походженням , островів: материкові...
2. Коралові острови утворилися там, де температура води не нижча...
3. Вулканічні з'явилися там...
4. Особливість будови рельєфа дна Світового океану у тому, що...
Африка. Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та ос­воєння Африки. Практична робота № 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки
«Це пригодиться».
 На дошці записані запитання, відповіді на які допоможуть зрозуміти ключові моменти нового матеріалу.
1. Назвіть та покажіть на карті материки та частини світу.
2. Згадайте план характеристики географічного положення океану. За таким планом характеризується географічне положення материків, чи ви б доповнили його?
3. Хто такі Васко да Гама, Д. Лівінгстон, В. Юнкер?
Геологічна будова. Східно-африканські розломи земної кори.
«Логічний ланцюжок».
Перший учень починає відповідати на запитання, далі на будь-якому місці його відповідь припиняється вчителем і слово передається другому учневі, потім третьому і т.д.
Стійка нерухома ділянка земної кори – форми рельєфа – гірські породи. Рухома ділянка земної кори – форми рельєфа – гірські породи. 
Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір'я, нагір'я. Закономірності розміщення корисних копалин .
«Закінчи речення».
 Згадайте основні особливості рельєфу Африки:
- В основі материка лежить…
- Платформа, - це стійка...
- В рельєфі переважають…
- Гори, за висотою, поділяються на...
- Рівнини за висотою поділяються на...
- В результаті опускання окремих блоків платформи утворився…
- На краях платформи знаходяться…
- Найвища точка материка…
- Корисні копалини, це..
- За походженням, корисні копалини поділяються на три групи...
Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату
Робота в парах.
1. За кліматичною картою світу визначте, які пояси атмосферного тиску перетинають Африку. 2. Яка частина Африки нагрівається краще, а яка гірше. Чому? 3. Від чого залежить розподіл температури та кількість опадів на земній поверхні?
Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, зна­чення для природи та населення
«Мозковий штурм»:
- Які води входять до складу вод суходолу?
- Що таке річка?
- Що таке річкова система? Річковий басейн? Вододіл?
- Які бувають річки за характером течії?
- Які ви знаєте типи живлення річок?
- Що таке режим річки?
- Що таке озеро?
- Які бувають озера за походженням улоговин, солоністю?
- Що таке болото?
- Як утворюються болота?
- Що таке льодовик?
- Які бувають льодовики?
- Що таке підземні води?
- Яке значення вод для людини?
Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення
«Розминка»
 1. Верхній родючий шар земної кори називається….(грунт);
2. Суміш органічних речовин, які утворюються в грунті внаслідок розкладання решток рослин... (гумус);
3. Колір грунту надає ... (гумус);
4. Основні компоненти грунту... (материнська порода, солі, гумус, вода, повітря, рештки організмів);
5. Основна властивість грунту... (родючість)
6. Частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами... (природна зона)
Характеристика природних зон
«Скульптура».
1. Покажіть особливості екваторіального клімату. 2. Покажіть особливості тропічного клімату.
3. Важче показати особливості субекваторіального поясу. Але все ж.
Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором Покажіть на карті такі географічні об'єкти: пустелі Сахара, Наміб. Чому збільшилася їх площі за останні століття? ( порівняння карт на слайдах)
Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Населення
 «Спіймай помилку».
 1.Стихійне явище – явище, що приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. Характерними рисами стихійного явища є його передбачуваність і можливість своєчасно попередити (непередбачливість і неможливість, як правило, своєчасно попередити).
2. На Землі існують такі основні раси: європеоїдна, україноїдна, російська, монголоїдна, китайська, негроїдна, малагасійська.
3. Основна раса, яка переважає в Африці - це: негроїдна, європеоїдна.
Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв'язки України з країнами африканського континенту. Два представника від кожного ряду парт біля настінної карти. Учні просять показати країну представнику протилежної команди біля карти. У випадку великої затримки при пошуку, відповідає учень команди, яка задала питання.
Австралія. Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного поло­ження материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії.
Щоб розпочати свою подорож по новому материку, перевіримо знання основних термінів та понять, які можуть бути використані під час вивчення теми:
1. Пригадайте план характеристики географічного положення материка.
2. У чому своєрідність географічного положення Австралії?
3. Чи можна знайти на карті імена мореплавців, які відкрили материк?
4. Що таке рельєф?
5. Чи існує взаємозв'язок між тектонічною будовою, рельєфом та корисними копалини?
Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу
Закінчи речення.
1. Клімат – багаторічний режим... (метеорологічних процесів на певній території).
2. Основні кліматотвірні чинники: географічна широта, висота над рівнем моря, розподіл суходолу і водних просторів,орографія поверхні суходолу,
океанічні течії...
(Рослинний, сніговий, льодовиковий покрив, діяльність людини).
3.До вод суходолу відносяться: річки, озера, болота, штучні водойми, підземні води... (льодовики, багаторічна мерзлота)
Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність та унікаль­ність.
«Мікрофон».
 Учням пропонується висловити думку щодо поставленого питання, використовуючи уявний мікрофон. Учень, що висловився, передає «мікрофон» далі.
 Чому природа Австралії така своєрідна? Як представники рослинного і тваринного світу пристосувалися до природних умов материка?
Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія.
«Вірю – не вірю».
 Чи вірите ви в те, що...
-Аборигени Австралії винайшли унікальну бойову й мисливську зброю – бумеранг, який у випадку промаху повертається назад до мисливця(в.)
 -Внутрішні райони материка практично безлюдні(в.).
-Австралійський Союз – єдина в світі держава, яка займає територію цілого материка, а також острів Тасманію, ряд інших дрібних островів(в.)
-Тут є 20 тис. переселенців-українців(в.) Переважаюча раса- монголоїдна(н.)  Аборигени– гілка європеоїдної раси(н.) Столиця Австралійського Союзу - Сідней (н.)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

Категория: 7 клас | Добавил: Админ (07.11.2013)
Просмотров: 764 | Теги: географія, 7 клас, актуалізація опорних знань | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
6 клас [20]
7 клас [22]
8 клас [11]
9 клас [10]
10 клас [22]
>
Вход/Регистрация
Поиск
Пользовательский поиск
Наш опрос
Чертя что, а сбоку бантик. Это
Всего ответов: 115
Друзья сайта
Народная медицина. Лечение травами, народными средствами
 • Секреты магии
 • Детки - Бедки
 • Лад в семье
 • Погода в доме
 • Статистика

  Онлайн всего: 3
  Гостей: 3
  Пользователей: 0