Среда, 25.04.2018, 11:22 | Приветствую Вас Гость

Каталог статей

Главная » Статьи » Основи економіки » Уроки економіки

Конспект уроку з економіки "Гроші", 11 кл
Тема уроку: Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники.
 
 Мета: Розкрити поняття «бартер», «гроші», «грошова маса»,«функції та види грошей» . З'ясувати роль грошей у суспільстві . Розвивати критичне мислення, здатність приймати рішення. Сприяти соціалізації особистості, формуванню інформаційної компетентності. Виховувати самостійність, відповідальність, економічне мислення.
 
Обладнання:, мультимедійна презентація( випереджувальне завдання групі учнів, банкноти і гроші різних країн, банківські картки.
 
I.  Організаційний момент.
 
II. Актуалізація опорних знань.
 
1. Що таке «гроші?
2. Яке призначення грошей в економіці?.
3. Поясніть поняття «гроші – поганий хазяїн, але дуже гарний слуга» .
 
III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.
 
Чи зможете ви пояснити вираз «Гроші відіграють дуже велику роль – вони виступають як посередник в кругообігу доходів, ресурсів і продуктів» (бесіда).
Отже, на уроці ми спробуємо підтвердити , або спростувати цей вираз.
 
IV. План вивчення нового матеріалу.
 
 1.Історія виникнення грошей. Бартер .( мультимедійна презентація учня)
 
 Грошей, як паперових так і металевих не існувало при натуральному господарстві. Тому обмін відбувався річ – на – річ. Найпоширенішою формою перших грошей була худоба. Багатьма мовами світу гроші і худоба мають однакову назву або назву із спільним коренем. Навіть слово «капітал» походить від латинського «caputa» - голова худоби. Індійська «рупія» також в перекладі означає «худоба».
 Є гіпотеза, що ще 100 000 років тому виникли бартерні операції — прямий безгрошовий обмін товарами. Проте в безгрошових суспільствах в основному діяли подарунки або позики. Наступним етапом стало виникнення товарних грошей, тобто, коли в якості грошей використовувались різні матеріальні носії. Перша згадка про термін «гроші» датується 3000 роком до Р. Х., це був клинописний текст на глиняній табличці із Месопотамії.
 На Русі до монгольської навали не існувало слова «гроші». Матеріальні цінності вимірювались худобою (скотом), княжу скарбницю називали скотаркою, а скарбника – скотарем. Пізніше стали використовувати «різи» - дроти з серебра. Прийшовши на базар з таким «дротом», покупець підходив до продавця і починав торгівлю. Продавець показував, скільки потрібно серебра відРІЗати від шматка.Якщо покупець погоджувався з ціною, то й відрізав цей кусень металу.
У третьому тисячолітті до нашої ери в Шумері з’явилися перші срібні гроші у вигляді злитків. Через тисячу років вони поширились по всій Азії від Аравії до Китаю. У своїй «Історії» Геродот вказує, що першими використовувати металеві монети почали лідійці. Сучасні вчені вважають, що перші монети були з електрума і чеканились близько 650–600 р до Р. Х. Швидке розповсюдження монет пов'язано із зручністю їх зберігання, дроблення і об'єднання, відносною великою вартістю при невеликій вазі та обсягу, що є дуже зручним при обмінних операціях. Перші монети були просто невеликими злитками металу грубої, невизначеної форми. Цим користувалися шахраї. Вони відрізали від кожної монети шматочки золота чи срібла і сплавляли в новий злиток. Щоб запобігти шахрайським діям. Грошам почали надавати певної форми і вкривали їх лініями, цятками, малюнками, написами; на ребрах робили зубчасту насічку.
У середньовіччі Леонардо да Вінчі винайшов верстат для вирізання монетних кружків, а відомий скульптор Бенвенуто Челліні – гвинтовий прес для відтискування зображення. Київські князі почали карбувати монети ще в 11 ст. Монети руських князів виготовляли із золота та срібла. На них карбували імена князів та родовий знак Рюриковичів (тризуб).
 Вважають що копійка називається так через те, що на ній зображували вершника зі списом (копьём).
У кожної країни була своя форма грошей. Наприклад, у Китаї – монетки мали посередині дірочку, через яку нанизувалися на стрічку - «своєрідний гаманець» .
 Паперові гроші або банкноти були вперше використані в Китаї за часів династії Сун. Ці банкноти, еволюціонували з векселів, що були у використанні з сьомого сторіччя. Тим не менш, вони не витісняють традиційних грошей, і були у використанні поряд з монетами.
В Європі банкноти були вперше випущені Банком Стокгольма в 1661 році. Поява паперових грошей була спричинена відставанням видобутку дорогоцінних металів від зростаючих потреб у грошах, дорожнечею металевого обігу тощо. Спочатку банкноти обмінювалися на золото, і їхній випуск пов’язувався із золотим запасом країни. Тому на старих купюрах є надпис дрібним шрифтом : «Банківські білети забезпечуються золотом, дорогоцінними металами та іншими активами державного банку». На початку 20 ст. більшість країн світу припиняє обмін банкнот на золото, а їх випуск підпорядковується іншим вимогам.
 
2. Сутність грошей.
 
 Є декілька категорій визначення сутностей грошей, а ви виберіть собі вже ту, яка більше до вподоби.
- Товар, що виступає в ролі загального еквівалента, який відображає вартість усіх інших товарів. - Певний запас коштів(активів), що забезпечують здійснення різноманітних економічних угод
- Економічна категорія, що позначає специфічний товар, який у певному суспільстві виступає в ролі загального еквівалента.
 
3. Функції грошей.

Гроші виконують ряд важливих функцій:
Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, та встановлює певну грошову одиницю розрахунків — національну валюту.
Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг. Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб.
 Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами. 4.Види грошей.

4. Види грошей.
За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові та кредитні):
 Повноцінні — це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. До повноціних відносять товарні та металеві гроші.
 Неповноцінні гроші — це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. До них відносяться паперові, кредитні гроші та білонна монета.
Змішані форми грошей ─ гроші, якими користувалися в період переходу від повноцінних до неповноцінних грошей.
Товарні гроші — це різновид грошей, які є товаром (наприклад худоба, зерно, ракушки, хутра). Тобто предмети, які можна безпосередньо використовувати, проте одночасно, вони виступають і як еквівалент вартості інших товарів. Купівельна спроможність товарних грошей ґрунтується на вартості, властивій конкретному товару, який виступає в ролі грошей.
Металеві гроші спочатку з'явилися як шматки металу різної форми та ваги, з часом вони трансформувались у форму монет. Монета грошовий знак, виготовлений з металу (золота, срібла, міді або сплавів) встановлених законом ваги і форми, що використовується як засіб грошового обігу та платежу.
Паперові гроші — це гроші, що не мають самостійної вартості, або ця вартість не співрозмірна з номіналом. Вони випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законним платіжним засобом на всій території.
Кредитні гроші — це права вимоги до фізичних або юридичних осіб, спеціальним чином оформлений борг, зазвичай у формі переданого цінного паперу, які можна використовувати для покупки товарів (послуг) або оплати власних боргів. Оплата по таким зобов'язанням зазвичай проводиться у визначений термін, хоча є варіанти, коли оплата проводиться в будь-який час на першу вимогу. Кредитні гроші несуть в собі ризик невиконання вимоги. Кредитні гроші пройшли наступний шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки.

5. Грошова маса та її показники.
 
Виконуючи свої функції, гроші відіграють дуже велику роль – вони виступають як посередник в кругообігу доходів, ресурсів і продуктів.
Від чого ж залежить необхідна в обігу кількість грошей?
Відповідь нам дає рівняння обміну (модель І.Фішера):
 M*V=P*Q,
де M – грошова маса (кількість грошей, що перебувають і обігу);
 V – швидкість обігу грошей (кількість угод, які кожна грошова одиниця обслуговувала впродовж року);
P – середня ціна товарів і послуг (рівень товарних цін);
Q – кількість проданих товарів і послуг.
 
 6. Національні гроші та курс національної валюти.
 Валюта – грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товарів. Гривня є національною валютою України. Монопольне право емісії грошей (випуск в обіг додаткових грошей) належить Національному банку України.
 
Демонстрація валюти країн світу( слайди).
 
Завдання . Відгадайте валюту країни.
 
V.  Закріплення.
1.  Наведіть приклади ситуацій, у яких гроші виконують різні функції.
2.  Що може статися, коли в оббігу надто багато грошей?
3. Чому не можна надрукувати будь-яку кількість грошей?
VI. Підсумки уроку.
VII. Домашнє завдання.
Категория: Уроки економіки | Добавил: Админ (28.11.2012)
Просмотров: 6053 | Теги: Види грошей, конспект уроку, Сутність грошей, Грошова маса та її показники. | Рейтинг: 4.8/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Уроки економіки [24]
Вход/Регистрация
Наш опрос
Озверин - это
Всего ответов: 38
Друзья сайта
  • Детки - Бедки
  • Погода в доме
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0