Среда, 25.04.2018, 11:20 | Приветствую Вас Гость

Каталог статей

Главная » Статьи » Основи економіки » Уроки економіки

Конспект уроку "Раціональна економічна поведінка споживача"
Тема. Споживач як головний суб'єкт сучасної економіки.
 
 Мета: з’ясувати, що потрібно людині для життя ;зміст потреб і їхню класифікацію, відмінність понять «потреби» і «споживчі блага», причини безмежності потреб, структуру споживчих благ;вчити пояснювати поведінку раціонального споживача законом спадної граничної корисності;розвивати логічне мислення; вчити оцінювати корисність речей і послуг.
Тип уроку: нових знань.
Обладнання: схеми, підручники, слайди.
                                          Хід уроку.
 I.Організаційний момент.
 
II.Актуалізація опорних знань.
 
1.Пояснити поняття « виробництво « та « споживання».
2.Перелічить основні суб'єкти економічних відносин.
3.Як будуються графіки з використанням конкретних даних і що означають лінії, зображені на графіках.
 
III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.
Життя суспільства неможливе без постійної зміни поколінь та відновлення різноманітних передумов нашої життєдіяльності. Чи замислювалися ви над тим, що необхідно для того, аби життя на Землі тривало? Що потрібно людині, щоб жити? Людина виступає як споживач,який прагне задовольнити свої потреби, одержавши від речей та послуг найбільшу корисність.
А як оцінюється корисність речей і послуг?
 
IV. Вивчення нового матеріалу.
                                         План вивчення.
1. Який споживач може вважатися раціональним.
- здатний свідомо оцінювати корисність речей і послуг;
- прагне досягти максимальної корисності в задоволенні всієї сукупності потреб;
- ураховує доход, як обмежувальний чинник в задоволені потреб.
В основі формування ринкового попиту лежать рішення споживачів. Модель поведінки споживача будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір.
Мета споживача полягає в отриманні якомога більшого задоволення від споживання певного набору благ, тобто в максимізації корисності.
Обмеження – це всі обставини, які не дозволяють споживачу отримати все, що забажається, найважливішими з них є ціни товарів і послуг та доход споживача.
Вибір полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і структури споживчого набору за даних обмежень, який дозволив би максимізувати задоволення потреб.
 
2. Які потреби задовольняються створеними речами та послугами.
 Оригінальна піраміда потреб Маслоу відома багатьом, і виглядає вона такJ)
 
 
 При цьому поки не закритий "нижній" рівень, займатися, наприклад, самовираженням досить проблематично.
 Піраміда Маслоу.
 
За основу своєї "піраміди" Маслоу взяв основні матеріальні (фізіологічні) потреби людини - в їжі, воді, одязі, житлі, відтворенні свого роду. Другим щаблем пріоритетності є потреби в захисті свого роду в цілому і кожного його члена зокрема. Під захистом чи безпекою розуміють не тільки захист від зовнішніх ворогів чи злочинців, але й від злиднів і допомогу по хворобі чи безробіттю тощо. Рухаючись догори "піраміди" ми виявляємо численні соціальні потреби, під якими розуміють потребу в товаристві, любові, спілкуванні з людьми, які мають споріднені нашим інтереси, поділяють наші цінності. Наступний щабель піраміди - потреба в повазі з боку інших людей і самоповазі.
Нарешті, віншує усю "піраміду" потреба в самореалізації, тобто потреба в розвитку своїх можливостей і здібностей, їхньому активному та творчому використанні. Ця остання за переліком в системі пріоритетних людських потреб, можливо, найважливіша для Людини як особистості.
Підбиваючи підсумок "ієрархії" людських потреб, ми можемо констатувати, що найперші, з пріоритетної точки зору, матеріальні (фізіологічні) потреби перебувають у фундаменті "піраміди". З цієї точки зору вони фундаментальні, базові і основні, але їх іноді ще називають заземленими, і навіть гірше -"негідними" потребами. Решта ж потреб виявляються суто соціальними за своїм змістом і пов'язані з Людиною як істотою соціальною. Більше того, саме ці потреби формують Людину як Людину. І якщо подовжити аналіз становлення людини, то скоро виявиться, що людина, окрім своєї біології та фізіології, має найсуттєвішу характеристику істоти соціальної.
Оскільки вся еволюція людини пов'язана саме із соціальним середовищем, то соціуму належить і визначальна роль в її поведінці, у виробленні її моральних і культурних навичок, у формуванні всіх її різноманітних потреб саме як людини.
Подовжуючи наш аналіз, ми неодмінно дійдемо висновку, що пріоритет належить саме соціальній компоненті в складній гаммі людських потреб, бажань та устремлінь.
 
3.Як оцінюється корисність речей і послуг.
 Метою споживання товарів та послуг є задоволення потреб людини. Потреба – це стан незадоволення, з якого людина прагне вийти, збільшуючи споживання благ.
Задоволення, яке отримує людина від споживання благ, називається корисністю. Корисність являє психологічно-суб’єктивну оцінку задоволення. Максимізація корисності є метою споживача, основним мотивом його поведінки. Корисність окремого споживчого блага називають граничною корисністю. Це, скажімо, може бути 1, або четверта склянка води, морозива.Наприклад, якщо людина випила в жаркий день склянку води, то, ймовірно ще одна принесе їй задоволення, третя навряд чи виявиться такою смачною, а від четвертої склянки можна і відмовитися.( робота з таблицями та графіками на ст.23 підручника І.Ф.Радіонової)
 
 V. Закріплення матеріалу.

1. Дайте визначення поняттю "потреба”.
2. У чому суть "економічних потреб”?
3. На які види поділяються економічні потреби.
4. У чому полягає суть теорії потреб А. Маслоу?
5. Сформулюйте закон зростання потреб.
6. Поясніть сутність понять "корисність” та "гранична корисність”.
7. Сформулюйте закон спадної граничної корисності.
8. Охарактеризуйте економічну поведінку раціонального споживача
9. В якій точці досягається рівновага споживача?
10. У якому варіанті найточніше вказано визначення економічних потреб?
а) це потреби, які задовольняються при оптимальних розмірах виробництва, у даному випадку при недовантаженні виробничих потужностей та при наявності безробіття;
б) це потреби, які визначаються максимально можливим обсягом виробництва матеріальних благ і послуг за найбільш сприятливих умов, які могли б бути спожиті суспільством;
в) це потреби, які виступають у формі задоволеного платоспроможного попиту. Вони визначаються співвідношенням цін на предмети споживання і грошових доходів населення;
г) це ідеальний внутрішній мотив людини, що спонукає її до економічної діяльності з метою забезпечення власного добробуту та добробуту членів своєї сім’ї.
11.У якому варіанті найточніше вказано потреби, які вивчав у вигляді ієрархії А. Маслоу:
а) фізіологічні, матеріальні, духовні;
б) самовираження, у повазі, соціальні, у безпеці, фізіологічні;
в) потреби існування, потреби зв'язку, потреби зростання;
г) абсолютні, дійсні, фактичні. 

12. Гранична корисність – це:
а) міра задоволення, яку отримує споживач від споживання блага;
б) це внутрішній мотив, який спонукає людину до діяльності;
в) це здатність блага задовольняти одну або декілька людських потреб;
г) це корисність від споживання додаткової одиниці товару.

13. Закон спадної граничної корисності формулюється так:
а) послідовне споживання кожної наступної одиниці певного блага приносить все меншу корисність;
б) зростання потреб і їх задоволення обернено пропорційне до корисності;
в) зростання попиту на товари та послуги призводить до зменшення їх корисності;
г) зростання цін на товари та послуги призводить до зменшення їх корисності.

14. В якій точці досягається рівновага споживача:
а) у точці, в якій найнижча з кривих байдужості дотикається до бюджетної лінії;
б) у точці, в якій крива байдужості перетинає бюджетну лінію;
в) у точці, в якій найвища з кривих байдужості дотикається до бюджетної лінії;
г) у будь-якій точці в межах бюджетної лінії.

15. До основних економічних мотивів, що формують економічну поведінку належать:
а) мотиви самореалізації, мотиви утримування від витрат, мотиви праці, мотиви споживання;
б) мотиви взаємодії, мотиви заощадження, мотиви споживання;
в) мотиви нагромадження, мотиви заощадження, мотиви споживання, мотиви підприємництва;
г) мотиви нагромадження, мотиви заощадження або "утримування від витрат”, мотиви праці, мотиви споживання.

16. Економічна поведінка визначається насамперед:
а) соціальними потребами;
б) економічною свідомістю;
в) економічною байдужістю;
г) економічною саморегуляцією.
 
 VI.Підсумки уроку .
 
VII.Домашнє завдання.
Категория: Уроки економіки | Добавил: Админ (24.09.2012)
Просмотров: 7711 | Теги: блага, потреби, Конспект уроку з основ економіки, корисність, раціональна поведінка, споживач | Рейтинг: 4.7/9
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Уроки економіки [24]
Вход/Регистрация
Наш опрос
Озверин - это
Всего ответов: 38
Друзья сайта
  • Детки - Бедки
  • Погода в доме
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0