Понедельник, 23.04.2018, 01:13 | Приветствую Вас Гость

Каталог статей

Главная » Статьи » Основи економіки » Уроки економіки

Конспект уроку"Економічна ефективність. Розподіл, обмін та споживання.
Тема. Економічна ефективність. Розподіл, обмін та споживання.
Мета уроку : з'ясувати, як діє економічна модель суспільства; виявити об'єкти ринкової економіки, розкрити зміст кругообігу економічної діяльності за участі різних ринків, вчити аналізувати, розуміти існуючі взаємозв'язки. Розвиток дослідницьких, підприємницьких і творчих здібностей учнів.
Тип уроку: урок нових знань.
Обладнання: картки з завданнями, підручник.
                          Хід уроку.
I. Організаційний момент.
                                План вивчення нового матеріалу.
1. Економічна ефективність.
2. Доходи економічних суб'єктів.
3. Розподіл, обмін і споживання як взаємопов'язані процеси.
4. Економічний кругообіг.
1. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ - результативність економічної системи, що виражається у відношенні корисних кінцевих результатів її функціонування до затрачених ресурсів. Складається як інтегральний показник ефективності на різних рівнях економічної системи, є підсумковою характеристикою функціонування національної економіки. Головним критерієм соціально-економічної ефективності є ступінь задоволення кінцевих потреб суспільства і перш за все, потреб, пов'язаних з розвитком людської особистості. Соціально-економічною ефективністю володіє та економічна система, яка найбільшою мірою забезпечує задоволення різноманітних потреб людей: матеріальних, соціальних, духовних, гарантує високий рівень і якість життя. Основою такої ефективності служить оптимальний розподіл наявних у суспільства ресурсів між галузями, секторами і сферами національної економіки.
 
2. Суб'єктами сучасної ринкової економіки є підприємці, працівники, кінцеві споживачі, власники позичкового капіталу, власники цінних паперів тощо, яких узагальнено поділяють на дві мікросистеми — домогосподарства і фірми. Домашнє господарство є особливим явищем ринкової економіки. Поняття "домашнє господарство" близьке до поняття сімейного господарства у звичайному розумінні: люди, пов'язані родинними зв'язками, мають спільні доходи і спільно їх використовують, мають на меті максимальне задоволення власних потреб. Але в ринковій економіці домашні господарства є особливим утворенням: вони не лише отримують і витрачають доходи, а й є власниками та постачальниками всіх ресурсів, необхідних фірмам для виробництва товарів і послуг, — землі, праці, капіталу, підприємницьких здібностей.
Основні форми доходів населення є:
Заробітна плата- дохід працівника за працю;
Відсоток – дохід на грошовий капітал
Рента – дохід від використання землі та інших природних ресурсів;
Підприємницький дохід – дохід за підприємницьку діяльність;
Державні трансферні платежі.
Фірма — це економічна одиниця, що використовує ресурси для виробництва економічних благ і постачає ці блага на ринок, має на меті максимізацію прибутку.
 
3. А)Обмін
- це процес руху споживчих благ і виробничих ресурсів від одного учасника економічної діяльності до іншого. Він з'єднує виробників і споживачів, пов'язує членів суспільства. Через обмін формується система економічних відносин. Способи обміну вельми різноманітні. Він може проводитися за допомогою бартеру або опосередковано - через гроші, бути вільним або строго регульованим. Одне безперечно: обмін вигідний для його учасників і ефективний для суспільства.
Б)Розподіл
Як обмін, так і функціонування економіки в цілому припускають дотримання відомих пропорцій, кількісних параметрів. Останні визначаються в процесі розподілу економічних ресурсів і споживчих благ. Розподіл у вузькому сенсі означає визначення розміру доходу, отримуваного окремими учасниками економічної діяльності та соціальними групами. Розподіл доходів у будь-якому суспільстві не буває строго рівномірним: одні соціальні групи (підприємці, висококласні фахівці) одержують високі доходи, інші (працівники невисокої кваліфікації, пенсіонери) - мають порівняно низькі доходи, треті - середній клас, тобто переважна частина кваліфікованих працівників і членів їх сімей, - отримують доходи, що забезпечують достатню якість життя, що склався в суспільстві життєвий стандарт.
 В) споживання
Завершальний акт господарської діяльності - споживання. Воно являє собою використання товарів і послуг для задоволення поточних і перспективних потреб. Коли мова заходить про споживання, то перш за все виникає уявлення про споживчої функції домашніх господарств. Однак споживаються не тільки споживчі (продукти харчування, одяг), але й інвестиційні товари (верстати, обладнання, будматеріали).
 
4.Кругообіг ринкової економіки починається з домашніх господарств як власників ресурсів, що постачають на ринок ресурсів працю, землю і підприємницькі здібності. Ресурси потрапляють до фірм, які, розподіливши та поєднавши їх у певний спосіб, створюють товари і послуги. Вироблені товари і послуги, опинившись на ринку продуктів, стають об'єктом попиту і подальшого споживання домогосподарств. Цим завершується перше (на рис — внутрішнє) коло кругообігу у ринковій економіці. Друге коло кругообігу починається з фірм. Фірми, здійснюючи витрати, є на ринку ресурсів покупцями. Купуючи ці ресурси у домогосподарств, вони сплачують їм доходи: заробітну плату, ренту, процент і прибуток. Домогосподарства, отримавши доходи, здійснюють споживчі витрати і на ринку продуктів купують товари та послуги. Фірми, які ці товари і послуги реалізують, привласнюють виручку від реалізації. Отже, на ринку товарів і послуг фірми пропонують їх, а домогосподарства визначають свій попит на товари і послуги. На ринку ресурсів домогосподарства пропонують ці ресурси для продажу, а фірми визначають свій попит на них. Подвійний зв'язок домогосподарств і фірм через ринок ресурсів і через ринок продуктів забезпечує узгодженість дій цих суб'єктів ринкової економіки. Однією з основних функцій домогосподарств є споживання приватних благ, які купуються на ринку, і суспільних благ, що надаються державою.
 Вчитель: Економічна система створює «правила гри», відповідно до яких людина грає різні ролі. Ми є споживачами, коли споживаємо різні товари та послуги. Коли ми продаємо наявні у нас ресурси (знання, інформацію, вміння та навички, результати праці), ми граємо роль продавців. А коли витрачаємо отриманий від продажу ресурсів дохід на купівлю товарів і послуг, є покупцями. Виробники (фірми) є продавцями, коли вони продають вироблений ними товари і послуги, і покупцями, коли купують у домашніх господарств вироблені ресурси.
 Учитель пропонує визначити ролі, які люди грають в наступних ситуаціях (роздаються картки з завданнями).
Завдання.
Вчитель. Давайте дослідимо, як пов'язані споживачі і виробники. Для цього проведемо гру «Як заробити кошти на проживання». У цій грі ви будете виступати в ролі домашнього господарства чи фірми. Уважно вивчіть ваші функції в якості підприємця чи споживача. Підійдіть до столу і витягніть свою роль : фірма чи домашнє господарство.Тут же ви можете і взяти інструктивні картки.
 ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА. У ваші функції входить продаж фірмам людських ресурсів, природних ресурсів і капіталу, які фірми будуть використовувати для виробництва продукту. Ви будете використовувати дохід, отриманий від продажу ресурсів, на придбання у фірм товарів та послуг, необхідних вам. Успіх домашнього господарства буде оцінений виходячи з того, яку кількість товарів ви змогли купити протягом гри. Для того щоб купити товари, ви повинні продати ваші ресурси фірмам і після використовувати дохід для їх придбання.
ФІРМИ. Вашою функцією є забезпечення домашніх господарств товарами і послугами, в яких вони потребують. В результаті своєї діяльності фірми повинні одержати прибуток. Ви повинні діяти як підприємець і придбати одну одиницю людських ресурсів, одну одиницю природних ресурсів та одну одиницю капіталу. Ваша фірма повинна купити їх в домашніх господарствах по найбільш прийнятною для вас ціною. Коли у вашому розпорядженні виявиться по одиниці кожного ресурсу, ви можете відправитися на фабрику, яка виробить для вас продукт. Після цього ви можете продати цей продукт домашнім господарствам за вигідною для вас ціною. Для отримання прибутку ви повинні підрахувати суму, так, щоб вона перевищувала вартість вашого виробництва, яка в цій грі складається із заробітної плати (її ви платите за працю), відсотка і ренти, які ви платите за використання капіталу і природних ресурсів. Після цього ви можете використовувати отримані від продажу гроші на покупку додаткових ресурсів. У вас буде 10000грн. для того, щоб почати гру. Якщо у вас не вистачить грошей ви голосно оголошуєте себе банкрутом.
Час проведення гри - 10-12 хвилин
Питання для обговорення.
А. Для команди «Домашні господарства»:
 1. Що отримували, продаючи фактори виробництва? Як називалися ваші доходи?
 Робиться висновок: доходи в результаті продажу факторів виробництва називаються економічними стимулами.
 2. На що були витрачені зароблені гроші і де витрачені?
 Б. Для команди «Фірми»:
1. Чи можете ви тепер пояснити походження тієї грошової суми, яку ви володіли з початку гри?
2. Яким чином ви як виробник берете участь у цій економічній моделі? На що витрачаються отримані гроші? Які економічні стимули ви отримуєте?
Висновок. В економічній системі виробники пред'являють попит на фактори виробництва і пропонують товари і послуги. У той же час домашні господарства створюють пропозицію чинників виробництва і пред'являють попит на товари і послуги. Таким чином, кожна людина стикається з двома ринками (товарів і послуг; факторів виробництва). В економіці існують два різноспрямовані кругових потоку: потік грошей і потік товарів і послуг.
 
 
III. Закріплення матеріалу.
«Домашні господарства»
1) ... і ... вступають у взаємини між собою, це вигідно кожній стороні.
2) Домашні господарства зацікавлені в отриманні ... і ..., а фірми - в отриманні ...
3) Проте домашні господарства не виробляють всі необхідні їм блага і можуть отримати їх тільки в обмін на ..., виручені від продажу наявних у них ...
Опорні слова: гроші, фірми, товари, послуги, домашні господарства, ресурси, прибуток.
Висновок для команди «Фірми»
 1) Фірми можуть отримати прибуток, лише продавши вироблений ...
2) А на отримані ... придбати ... для виробництва так необхідних споживачам благ.
3) Створення багатства в умовах ринкової економіки остаточно завершується тільки в процесі ... 4) Добробут ... залежить від добробуту ... і навпаки.
Опорні слова: домашні господарства, гроші, продукт, фірми, торгівля, ресурси.
IV.Домашнє завдання. Опрацювати параграф 3, виконати письмово завдання 2.
Категория: Уроки економіки | Добавил: Админ (17.09.2012)
Просмотров: 7374 | Теги: обмін та споживання.Економічний кру, Економічна ефективність. Розподіл | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Уроки економіки [24]
Вход/Регистрация
Наш опрос
Озверин - это
Всего ответов: 38
Друзья сайта
  • Детки - Бедки
  • Погода в доме
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0